تبلیغات
کلاس پنجم - تاریخ ومدنی
کلاس پنجم
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

       برای دیدن سوالات تاریخ و مدنی به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

تاریخ و مدنی

پنجم

حكومت ایران در ........................... فروردین سال ................................... به جمهوری اسلامی تبدیل شد.

 

 

 

1

انقلاب اسلامی بر پایه ی ایمان به خدا ، ....................................... و.......................................... استوار است .

1

یكی از راههای حفظ استقلال و مبارزه با وابستگی .................................................... است.

1

مهمترین وظیفه ی حكومت جمهوری اسلامی ، پاسداری از دین اسلام و ................................................ است .

1

وظیفه ی دادگستری بر ................................................. نظارت می كند و به .......................................... رسیدگی می كند.

1

بالاترین مقام در كشور ما كدام  مقام  است ؟

           الف ـ رئیس جمهور         ب ـ رئیس دادگستری       

  ج ـ رهبر                     د ـ رئیس مجلس

 

5/0

كدام یك ، ویژگی و نشانه ی جامعه ی اسلامی است؟

 الف ـ وحدت                    ب ـ تفرقه            

  ج ـ ایثار                        د‌ـ مورد الف و ج

5/0

چهار عامل مشترك در میان همه ی مسلمانان جهان را نام ببرید.

 

1

اگر در جامعه ی اسلامی به جای وحدت ، تفرقه وجود داشته باشد‌، چه اتفاقی می افتد؟

 

1

 

دین اسلام از کجا طلوع کرد ؟

 

 

 

حضرت خدیجه که بود ؟

 

 

 

اولین اقدام کافران برای جلو گیری از گسترش اسلام چه بود ؟

 

 

 

عهد نامه ی قطع رابطه با مسلمانان چگونه شکسته شد ؟

  

 

 

مبدا تاریخ مسلمانان چیست ؟

 

  

 

چرا کفار وبت پرستان مکه موفق نشدند پیامبر را به قتل برسانند ؟

 

 

 

چرا پیامبر ناچار شد با مخالفان بجنگد ؟

 

 

 

چرا پس از رحلت پیامبر میان گروههایی از مسلمانان اختلاف افتاد ؟

 

 

 

 

ابوسفیان با دیدن ارتش نیرومند اسلام چه کرد ؟

 

 

 

 

سکوت حضرت علی ( ع) ویارانش بعد از خلافت ابوبکر چه تاثیری در گسترش اسلام داشت ؟

 

 

در زمان خلافت عمر مسلمانان چه کردند ؟

 

 

بیعت کردن یعنی چه ؟

 

 

پس از کشته شدن عثمان مسلمانان چه کردند ؟

 

 

 

 

برای آن که بتوانیم استقلال کشور را حفظ کنیم چه باید بکنیم ؟

  

 

یکی از راه های حفظ استقلال را نام ببرید .دو مثال ذکر کنید .

 

 

 

در قانون اساسی هر کشور چه چیزی مشخص شده است ؟

 

 

 

مجلس شورای اسلامی ودولت را از از نظر وظایف واعضای تشکیل دهنده اش با هم مقایسه کنید ؟

 

 

چرا جامعه به رهبری شایسته نیاز دارد ؟

 

 

در جامعه اسلامی چه کسی شایسته ی مقام رهبری است ؟ به دو مورد اشاره کنید ؟

 

 

 

انقلاب اسلامی ما برچه پایه هایی استوار است ؟

 

 

 

بر اساس قانون اساسی کشور بالاترین مقام کشور چه وظایفی بر عهده دارد ؟

 

 

قسمت اول: گزینه صحیح را علامت بزنید: (هرمورد5/0نمره)

1-حضرت محمد (ص) مدت چند سال مردم را پنهانی به دین اسلام دعوت می کردند؟

الف: 5 سال                           ب: 7 سال                     ج: 3 سال                   د: 2 سال

2-سر دسته ی مخالفان پیامبر در مکه که بود؟

الف: ابوسفیان                     ب: ابولهب                    ج: عمر و عاص                  د: هیچ  کدام

3- مرکز خلافت حضرت علی (ع) کجا بود؟

الف: مکه                       ب: مدینه                       ج: کوفه                          د: کربلا

4- نخستین مردی که اسلام آورد که بود؟

الف: جعفربن ابی طالب        ب: حضرت علی (ع)                  ج: عبدالمطلب           د: ابوبکر

5- در جمهوری اسلامی اجرای قوانین بر عهدی کیست؟

الف:دولت               ب: مجلس شورای اسلامی             ج: رهبر                د: دادگستری

6- درچه تاریخی حکومت ایران به جمهوری اسلامی تبدیل شد؟

الف: 22 بهمن 1357      ب: 12 فروردین 1357        ج: 12 فروردین 1358     د: 12 بهمن ۱۳۵۸

قسمت دوم:در جاهای خالی  پاسخ کوتاه بنویسید:( هرمورد 5/0 نمره)

1- مهم ترین کار پیامبر (ص) در مدینه ................................................................ بود.

2-در دین اسلام جنگ برای ............................. و ................................. واجب است.

3-آخرین راه مبارزه ی بت پرستان با پیامبر ............................................. بود.

4- سرپرست مسلمانان به حبشه ....................................... بود.

5- بیعت یعنی............................................................

6- بالاترین مقام کشور ، مقام ................................. است.

7- ................................... به اختلافات و شکایات مردم رسیدگی می کند.

8- حکومت اسلامی ایران از نوع .................................... است.

9- حضرت آیت ا... خامنه ای در سال ........................ به عنوان رهبر انقلاب اسلامی انتخاب شدند.         

قسمت سوم: به سوالات زیر با دقت پاسخ دهید:

1- چرا مکه مهم ترین شهر عربستان بود؟ (1)

 

2- حضرت محمد (ص) از چه چیز آزرده خاطر بودند؟آرزوی ایشان چه بود؟(1)

 

3-خوارج چه کسانی بودند؟(1)

 

4- حضرت امام حسن (ع) با چه شرایطی پیشنهاد صلح با معاویه را پذیرفتند؟(5/1)

 

5- حضرت امام حسین (ع) در مورد علت هجرت خود چه می فرمایند؟(1)

 

6-  چرا خسرو پرویز نامه ی پیامبر (ص) را پاره کرد؟ (5/0)

 

7- ابو مسلم خراسانی که بودو چه کرد؟(1)

 

8- جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟(1)

 

9- اگر آموزش و پرورش گسترش پیدا کند چه نتیجه ای به دست می آید؟(1)

 

10- از صفات رهبر جامعه ی اسلامی ، سه صفت را نام ببرید: (5/1)

 

 

تاریخ و مدنی پنجم

1-دین اسلام از سرزمین .................طلوع کرد     

 2ـ مسلمانان سال هجرت پیامبراز مکّه به ...............مبداءتاریخ خود قراردادند.

 

3ـ نخستین کسانی که به دین اسلام ایمان آوردند ازمردان حضرت...........واز زنا ن حضرت ............بودند.

4ـ حضرت علی (ع)درچه تاریخی به شهادت رسید؟

الف:19رمضان سال چهلم هجری          ب:21رمضان سال چهلم هجری

 ج:20رمضان سال چهلم هجری             د:22رمضان سال چهلم هجری

5ـ چه کسی مذهب شیعه را مذهب رسمی ایران اعلام کرد؟

ب:شاه عباس اوّل                                  الف:شاه سلطان حسین   

           ج: شاه اسماعیل                                      د : نادر شاه  افشار

6ـ وکیل الرعایا لقب چه کسی بود؟

الف:کریم خان زند                                     ب:امیرکبیر     

 

 ج: شاه عباس                                          د: شاه اسماعیل     

7ـ از جملات زیر کدام درست وکدام نادرست است ؟     ص غ

الف: امیرکبیر به مدت چهار سال صدر اعظم ایرن شد.

ب: یکی از رویداد های مهم دوره قاجاریه انقلاب مشروطیت بود .

ج : اسلامی ایران روز22بهمن 1357به پیروزی رسید.

8ـ وقتی کافران نتوانستند مسلمانان راازحبشه بازگردانند به چه کاری دست زدند؟

9ـ چرا بعد ازابوبکربه خلافت حضرت علی (ع) ویارانش سکوت کردند؟

 

 

 

10ـ امام حسین (ع) علّت هجرت خود را چه می فرماید؟

11ـ ملِّی شدن نفت به رهبری چه کسانی صورت گرفت؟ 

12ـ سلسله های ترکی که به مدت 500سال برایران حکومت می کردندرانام ببرید؟

  13ـ علت های شکست ایران در جنگ های روسیه را بنویسید؟(2مورد)

مدنی

1ـ بیش از.............درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی آری دادند.

2ـ دولٌت وظیفه دارد که ...............رادر کشور اجرا کند.

3ـ در جمهوری اسلامی ایران مهمترین وظیفه حکومت چیست؟

الف:پاسداری ازاسلام                           ب:نگهبانی ازاستقلال کشور    

      ج:بهبود زندگی مردم                          د: آموزش وپرورش

4ـ بالا ترین درجه ایثار چیست؟

الف :انفاق                                       ب:تعاون   

 ج:ایثارمال                                      د:ایثار جان یاشهادت

5ـ از جملات زیرکدام جمله درست وکدام نادرست است؟                  ص غ

الف:درجامعه اسلامی هرکس دربرابر رفتار دیگران مسئول نمی باشد.

ب:بسیج نخستین بار درسال 1358به فرمان امام خمینی ( ره)تشکیل شد.

11- چرا هر جامعه ای به رهبر احتیاج دارد؟(1)

 

12- اولین رهبر انقلاب اسلامی ایران چه کسی بودند؟(5/0)

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 10 شهریور 1391
یکشنبه 2 تیر 1398 09:45 ب.ظ

Kudos! Great stuff!
female cialis no prescription cialis lilly tadalafi the best site cialis tablets cialis 05 cialis dosage recommendations generic cialis at the pharmacy low dose cialis blood pressure cialis tablets we like it cialis soft gel cialis prezzo al pubblico
یکشنبه 2 تیر 1398 06:32 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
comprar cialis 10 espa241a cialis great britain cialis en mexico precio cialis 100 mg 30 tablet cialis pills in singapore enter site very cheap cialis compare prices cialis uk cialis from canada pastillas cialis y alcoho cialis taglich
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:08 ب.ظ

Whoa all kinds of amazing facts.
cilas legalidad de comprar cialis weblink price cialis cialis sans ordonnance cialis generique 5 mg cialis mit grapefruitsaft cialis 20mg if a woman takes a mans cialis link for you cialis price cialis prezzo al pubblico
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:01 ب.ظ

Regards. I value this!
cialis coupons female cialis no prescription acheter cialis meilleur pri cialis uk next day dosagem ideal cialis cialis qualitat wow look it cialis mexico cialis prices precios cialis peru cialis farmacias guadalajara
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:19 ب.ظ

Reliable stuff. Thank you.
order a sample of cialis cialis dosage amounts cialis canada on line cialis sans ordonnance import cialis how to buy cialis online usa cialis 20 mg cut in half cialis coupons printable cialis qualitat we recommend cialis info
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 01:43 ق.ظ
ブランドスーパーコピールイ?ヴィトンスーパーコピー品質,2018年最新作、スーパーコピー専門,時計
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:16 ب.ظ

Awesome content. Regards.
we recommend cialis best buy achat cialis en suisse import cialis sublingual cialis online tadalafil generic cialis at the pharmacy venta cialis en espaa cialis online deutschland buy original cialis cialis sans ordonnance
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:01 ق.ظ

Whoa many of very good data!
order a sample of cialis only now cialis 20 mg cialis generic tadalafil buy cialis venta a domicilio cialis tablets for sale cialis savings card cialis dosage cost of cialis per pill buy cialis online legal buy cialis uk no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 06:34 ق.ظ

Amazing tips. Appreciate it!
cialis soft tabs for sale viagra or cialis cialis 50 mg soft tab only best offers 100mg cialis cialis e hiv buy online cialis 5mg cialis 30 day trial coupon cialis prezzo al pubblico cialis australian price we use it 50 mg cialis dose
دوشنبه 12 آذر 1397 06:34 ب.ظ

Really all kinds of wonderful material.
cialis prices does cialis cause gout cialis diario compra cialis pills boards tadalafil 10 mg cialis sale online click now cialis from canada cialis 20 mg effectiveness ou acheter du cialis pas cher dose size of cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:15 ق.ظ

Thanks a lot. Fantastic stuff.
cialis arginine interactio generic low dose cialis bulk cialis deutschland cialis online cialis 10mg prix pharmaci brand cialis nl compare prices cialis uk cialis billig only now cialis 20 mg rezeptfrei cialis apotheke
یکشنبه 11 آذر 1397 05:48 ق.ظ

Seriously many of wonderful advice!
buy cheap cialis in uk i recommend cialis generico wow look it cialis mexico cialis 5mg billiger cialis dosage amounts get cheap cialis cialis professional yohimbe link for you cialis price cialis without a doctor's prescription acquistare cialis internet
شنبه 10 آذر 1397 06:29 ب.ظ

Beneficial posts. Thanks.
cialis sale online cialis kaufen wo cialis 50 mg soft tab what is cialis miglior cialis generico how to purchase cialis on line cialis coupon cialis generico en mexico cialis super kamagra cialis pas cher paris
جمعه 9 آذر 1397 06:23 ق.ظ

Effectively voiced without a doubt! .
cialis flussig cialis coupons cialis with 2 days delivery cialis dosage amounts cipla cialis online cialis 5mg buy brand cialis cheap effetti del cialis cialis name brand cheap purchasing cialis on the internet
چهارشنبه 11 مهر 1397 01:32 ق.ظ

Useful content. Thanks.
deutschland cialis online cialis cuantos mg hay cialis reviews generic low dose cialis cialis online deutschland the best site cialis tablets cialis alternative cialis prezzo di mercato cialis price in bangalore venta de cialis canada
دوشنبه 9 مهر 1397 01:06 ق.ظ

Very good material, Appreciate it.
cialis patentablauf in deutschland cialis pills boards cialis prices in england cialis generika in deutschland kaufen where to buy cialis in ontario cialis name brand cheap cialis generika in deutschland kaufen acheter cialis meilleur pri buy original cialis cialis e hiv
یکشنبه 1 مهر 1397 04:40 ق.ظ

Thank you. Loads of info!

buy viagra online usa candida viagra prescription drugs without prior prescription drugs for sale in uk canada drug pharmacy best canadian mail order pharmacies canadian online pharmacies rated trusted pharmacy canada no 1 canadian pharcharmy online cialis canadian pharmacy
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:27 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
venta de cialis canada when will generic cialis be available cialis purchasing brand cialis generic buying brand cialis online cialis ahumada purchase once a day cialis buy cialis cheap 10 mg pastillas cialis y alcoho cialis billig
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:25 ب.ظ

Many thanks, Loads of postings.

online prescriptions cialis enter site 20 mg cialis cost miglior cialis generico cialis 5 mg funziona click here cialis daily uk venta de cialis canada where to buy cialis in ontario comprar cialis 10 espa241a enter site natural cialis how do cialis pills work
چهارشنبه 14 شهریور 1397 08:51 ق.ظ

Amazing forum posts. With thanks!
canadian medications online canadian pharmacies shipping to usa canadian medications by mail canadian online pharmacy canadian pharmacy uk delivery canadian pharmacies stendra canadian online pharmacy canadian pharmacy world online pharmacies india pharmacy onesource
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:12 ب.ظ

Factor certainly applied!.
how to get viagra free canadian viagra can you buy viagra at cvs buy viagra sildenafil online generic viagra uk online buy price viagra best place to buy generic viagra order viagra online usa where buy viagra viagra online with prescription
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:02 ق.ظ

Cheers, Awesome stuff.
where to buy cialis in ontario cialis baratos compran uk safe site to buy cialis online safe dosage for cialis cialis without a doctor's prescription cialis bula where cheapest cialis comprar cialis 10 espa241a cialis flussig tadalafil 20mg
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:25 ب.ظ

You expressed this perfectly.
cialis soft tabs for sale cialis prezzo al pubblico cheap cialis order a sample of cialis cialis generika in deutschland kaufen low dose cialis blood pressure only best offers cialis use what is cialis try it no rx cialis cialis taglich
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:33 ب.ظ

Seriously all kinds of fantastic knowledge!
cialis professional from usa low cost cialis 20mg i recommend cialis generico cialis pills wow look it cialis mexico comprar cialis 10 espa241a buy cialis sample pack generic cialis levitra look here cialis cheap canada cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:13 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
cialis 20mg cialis vs viagra cialis mit grapefruitsaft preis cialis 20mg schweiz cialis 10 doctissimo cialis 20 mg best price prix cialis once a da order a sample of cialis cialis 100 mg 30 tablet we choice cialis uk
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 03:27 ق.ظ

Thanks! A lot of advice.

viagra from pharmacy viagra purchase uk buy original viagra how to buy viagra cheap online pharmacy for viagra viagra order online buy viagra in pharmacy viagra rx online buy canada viagra getting viagra uk
شنبه 18 فروردین 1397 01:29 ب.ظ

Fantastic info. Thanks.
price cialis wal mart pharmacy cialis with 2 days delivery canadian discount cialis cialis purchasing how to buy cialis online usa cialis wir preise cialis australian price cialis authentique suisse cialis 5 mg funziona cialis prices
شنبه 4 فروردین 1397 01:39 ب.ظ

You have made the point!
cost of cialis per pill dosagem ideal cialis cialis with 2 days delivery cialis lilly tadalafi cialis ahumada cialis generique 5 mg cialis tadalafil online cialis generic availability prezzo cialis a buon mercato discount cialis
جمعه 17 آذر 1396 06:21 ق.ظ
Having read this I thought it was rather informative. I appreciate you taking the time and effort
to put this informative article together. I once
again find myself personally spending a lot of time both reading and commenting.

But so what, it was still worth it!
سه شنبه 28 شهریور 1396 05:19 ق.ظ
What's up to every one, it's genuinely a pleasant for me to visit this site,
it includes priceless Information.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی